Kollagen Forskning


Här samlar vi aktuella artiklar och kollagen forskning. Hitta spännande studier, artiklar och resultat om kollagen och dess hälsofördelar. Häng också med och läs intressanta bloggartiklar och vad som skrivs och sägs om kollagen i media.

Kollagen forskning och studier

Clark, K. L., Sebastianelli, W., Flechsenhar, K. R., Aukermann, D. F., Meza, F., Millard, R. L., Deitch, J. R., Sherbondy, P. S., & Albert, A. (2008). 24-Week study on the use of collagen hydrolysate as a dietary supplement in athletes with activity-related joint pain. Current medical research and opinion, 24(5), 1485–1496. Läs studien.

Moskowitz R. W. (2000). Role of collagen hydrolysate in bone and joint disease. Seminars in arthritis and rheumatism, 30(2), 87–99. Läs studien.


Reduktion av rynkdjup på hela 20,1 procent

Det tyska företaget Gelita gjorde år 2014 en studie om effekterna av kollagenpeptider från varumärket Verisol®. 114 försökspersoner med åldern 45–65 år delades in i 2 grupper. Det var 57 kvinnor i varje grupp. Den ena gruppen fick 2,5 g Verisol® och den andra gruppen fick placebo en gång om dagen i åtta veckor.

Försökspersonerna fick sin hud objektivt mätt innan de påbörjade behandlingen samt efter fyra och åtta veckor. Huden mättes också fyra veckor efter den sista dosen (fyra veckors regressionsfas) för att se i vilken mån resultaten höll i sig.


Efter fyra veckors behandling uppvisade gruppen som hade fått Verisol® en statistiskt signifikant reduktion av rynkdjupet runt ögonen på mer än 7,2 procent i genomsnitt, och efter åtta veckor uppmättes en reduktion på hela 20,1 procent i genomsnitt (högsta uppmätta reduktion hos patient var 49,9 procent). Dessa resultat är statistiskt signifikanta och mycket goda. Fyra veckor efter sista intag (fyra veckors regressionsfas) uppmättes fortfarande en statistiskt signifikant minskning av rynkdjup runt ögonen hos behandlingsgruppen på 11,5 procent.
I en undergrupp gjordes biopsi både före och efter behandling. Resultaten visade mycket god effekt.

Läs studien av Gelita här.


Kollagen och minskad smärta

På Penn State University i USA (2008) gjordes en klinisk studie på 147 idrottsmän som under 24 veckor använde kollagen. Personerna delades in i olika grupper där hälften fick kollagen och hälften placebo. I denna studie fann man att det var en signifikant förbättring med avseende på smärta i kontrollgruppen som hade tagit kollagen jämfört med placebo-gruppen.

En liknande studie gjordes 2011 på Tufts Medical Center på Harvard University i USA av McAlindon.I denna studie hade deltog 30 personer som hade artros i knäna. Också här delade man in gruppen i en del som fick placebo och en annan som fick kollagen. Man använde här magnetröntgen för att se hur artrosen utvecklades under tid. Man gjorde kontrollmätningar både vid 24 och 48 veckor.

Även här kunde man dokumentera en signifikant förbättring med minskade smärtor hos patienterna som tillhörde kollagen-gruppen. Man lade också märke till att magnetröntgenbilderna visade en kontinuerlig förbättring ända upp till 48 veckor.

Läs studien om kollagen och smärta här.


 
Fler artiklar:

Collagen uses, side-effects | Versus Arthritis

Reducering av svullna leder vid reumatoid artrit | Celergen Switzerland
Samling av forskningsartiklar kring kollagen | Nippi Collagen

Artiklar om kollagen i bloggar och media