GDPR


Ansvarig juridisk person för GDPR är M-G Import och benämnes i dokumentet Kollagendirekt.

Skyddet för dina personuppgifter är av högsta vikt för oss på Kollagendirekt. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

M-G Import

916833-6429

Ingebäckslyckan 28

425 65 Hisings kärra

Vilka och varifrån samlar vi in personuppgifter?
När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på webbsidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst.

Din adress samlar vi in från folkbokföringsregistret, alternativt fyller du själv i den på vår webbsida.

Anledningen till att behandlar vi dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp
Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden
Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.

Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Marknadsföring
Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi rekommenderar även produkter på webbsidan samt skickar personliga erbjudanden och påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg. Denna behandling kan innefatta profilering.

Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

Tävlingar
Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra deltagande i tävlingar som vi anordnar. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att administrera tävlingar som personer deltar i.

Förbättring och utveckling
Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag
Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.

Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Förhindrande av missbruk och brott
Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, som t.ex. bedrägeri.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

De som får del av personuppgifterna
Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De personuppgifter som kan komma att delas kan vara t.ex. myndigheter, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES
I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Överföring till USA kan även ske i enlighet med bestämmelserna om Privacy Shield.

Så länge sparas personuppgifterna
Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in för, eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.

Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår kundtjänst som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter sex månader.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Dina rättigheter
Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Rättelse
Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

  • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;
  • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
  • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;
  • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

  • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
  • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;
  • Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;
  • Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

Invändning mot behandling
Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

Invändning mot direktmarknadsföring
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

Klagomål 
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Cookies

Kollagendirekt används cookies från webbplatsen och tredjeparts cookies används för att ge besökare tillgång till funktioner på webbplatsen, som att lägga in produkter i varukorgen. Det går att använda information i vissa cookies för att följa hur användare använder webbplatsen, d.v.s. besöker olika sidor, klickar på bilder och gör klart en beställning. Cookies är små textfiler som lagras på din dator. De cookies som automatiskt sparas i din webbläsare innehåller inte någon information som gör dig personligen identifierbar – de används för att förbättra din upplevelse på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies: 1) En permanent cookie, vilken ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Kollagendirekt använder cookies för att administrera ditt köp, hantera beställningsprocessen och förbättra webbplatsen för dig som besökare t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen. Cookies används även för att säkerställa att du loggat in på webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida du besöker samt kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg. Vi använder även cookies för att kunna anpassa våra tjänster så att du får annonser eller erbjudanden som är relevant för dig. Kollagendirekt kan även hantera tredjepartscookies i syfte att använda intressebaserad, demografisk eller målgruppsinriktad marknadsföring, som retargeting (“remarketing”). Detta för att anpassa våra erbjudanden efter dina personliga preferenser och din tidigare aktivitet på Kollagendirekt:s webbplats. Kollagendirekt använder statistikverktyget Google Analytics för att analysera och bearbeta informationen. Det innebär att vi måste meddela dig om och be dig godkänna Googles sekretesspolicy, om du inte redan gjort det. För annonseringsändamålen som nämns ovan använder vi Google AdWords och dess funktioner för att visa dig erbjudanden och annonser när du besöker andra webbplatser i annonseringsnätverket, eller gör sökningar på Googles webbplats och/eller partnersidor. Du kan välja bort cookies från Google och ändra dina preferenser genom att besöka Googles annonsinställningar. Du kan även göra val för cookies från tredjepartsleverantörer.

Genom att godkänna villkoren och använda Kollagendirekt:s webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Kollagendirekt:s webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor, t.ex. kommer det inte gå att handla på webbplatsen. Läs mer om varför vi har den här informativa texten om cookies på Post & Telestyrelsen webbplats.